Zadania dla uczniów klas 5 - Zadania dla klas 6

Spis treści
Zadania dla uczniów klas 5
Zadania dla klas 6
Wszystkie strony

 

 

FILMIK - POBIERZ

ZADANIA DLA KLASY 6

Zadanie - film w Windows Movie Maker - 30 zdjęć, muszą być efekty, przejścia pomiędzy klipami, narracja nagrana przynajmniej na jednym klipie i muzyka w tle.

Zdjęcia i teksty nie mogą być cudze lub wykonane przez kogokolwiek innego (np Mamę, Brata) lub pochodzić z innych źródeł (internet itp).

Przypominam,że projekt filmu, który wykonacie MUSICIE zapisać jako film (zależy to od wersji programu - Plik zapisz jako film lub Plik publikuj -komputer-zapisz film).Najlepiej wybrać mniejszy rozmiar czyli skompresować - nie zapisujcie filmu w najwyższej rozdzielczości ponieważ taki film nie da się załączyć do e-maila, będzie zbyt duży!

 


 

 

Zadanie - strona www.

Wykonaj własnoręcznie 10 zdjęć (nie wykorzystujemy zdjęć zrobionych wcześniej). Zapisz je na poczcie. Wybierz tematykę strony i przygotuj tekst (napisany samodzielnie - nie można przepisywać, kopiować i wklejać tekstów ze stron internetowych).

Schemat strony www.

Html składa się ze znaczników (tag). Każdy znacznik umieszczamy w < > i musimy go zamknąć poprzedzając  /  (z niewielkimi wyjątkami).

<html>

<head>

<title> Strona

</title>

</head>

<body>

</body>

</html>

Znacznik końca wiersza <br> - nie zamykamy go.

Znaczniki <img src> <embed src> nie zamykamy ich.

Wstawianie nowego akapitu <p> zamykamy go </p>, pomiędzy umieszczamy treść (tekst, zdjęcia).

Każdą wartość (to może być nazwa kolorów, szerokość, wysokość obrazu, strony ) umieszczamy po = "  ".

<body bgcolor="nazwa koloru" text="nazwa koloru">

bgcolor - tło strony text - kolor tekstu.

Wstawianie obrazka:

<img src="/lokalizacja/nazwa obrazka.rozszerzenie"> Rozszerzenie to np. bmp, jpg, gif, png.

Wstawianie filmu (multimediów):

<embed src="/lokalizacja/nazwa filmiku. rozszerzenie">

Wstawianie przepływającego tekstu:

<marquee> Jakiś tekst</marquee>

Wstawianie linku (odnośnika do strony, dokumentu)

<a href="/lokalizacja">tekst na stronie</a>

np <a href="http://www.wp.pl">Strona Wirtualnej Polski</a>

Szerokość (np. obrazka):

width=" "

Wysokość (np. obrazka):

height=" "

Czcionka

<font> </font>

<font size=" od 1 do 7">

<font color="nazwa koloru">

<font face="krój czcionki"> np Arial, Arial Black

 

Wstawianie odnośnika (do innej strony)

<a href="/http.www.nazwastrony.pl"> Nazwa Strony</a>

np: <href="http://www.zkpig21.pl"><ZKPiG21 w Gdańsku</a>

<a href="/adres strony">ten tekst będzie na stronie</a>


 

 

Prace w M Excel zapisujemy w jednym zeszycie. W każdym zeszycie możemy otwierać dowolną liczbę arkuszy, w nich należy zapisywać kolejne zadania. Prace zapisane niepoprawnie nie będą przeze mnie oceniane!!! Nie wolno prac przysyłać w "ratach".


 

 

Prezentacja obowiązkowa.

NIEPRZEKRACZALNY TERMIN 30 MARCA


Temat: Woda ( Z OKAZJI DNIA ZIEMI)

CELE:

 • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska
 • dostrzeganie zmian zachodzących w środowisku
 • kształtowane zachowań proekologicznych
 • kształcenie umiejętności pracy z twórczej z wykorzystaniem multimediów
 • promowanie technologii informacyjnej jako narzędzia przekazu
 • poprawność stosowania technik informatycznych.

 

 1. Prezentacja  powinna zawierać 10 slajdów. Preferowany standard pliku zgodny z Power Point MS Office (pliki *.ppt, *.pptx, *.pps. Inne formaty pliku po wcześniejszym uzgodnieniu.
 2. W prezentacji dopuszcza się użycie grafiki, opisów, tekstów, własnych rysunków, animacji, filmów, podkładu muzycznego oraz łącza do strony internetowej. Uczeń zobowiązany jest do podania źródeł, z których korzystał.
 3. Kryteria oceny prac konkursowych:
 • Oryginalne i ciekawe opracowanie zagadnienia,
 • Zawartość treści ekologicznych,
 • Efekt wizualny i estetyka,
 • Poprawność stosowania technik informatycznych.


ZASADY TWORZENIA DOBREJ PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ.

 

Zasady tworzenia dobrych  prezentacji  multimedialnych.

1.Przygotowanie do prezentacji

 • Zebranie materiałów na temat tworzonej prezentacji
 • Ustalenie dla kogo tworzymy prezentację i w jakim celu (co chcemy przekazać).
 • Dopasowanie projektu do miejsca i czasu prezentacji.
 • Nakreślenie planu, według którego będzie prowadzona prezentacja.

2. Czas prezentacji

 • Im prezentacja dłuższa tym oglądający mniej zapamiętują
 • Czas trwania nie powinien przekraczać 12-15 minut.

 

3. Zasady projektowania slajdów

 • Każda plansza powinna mieć tytuł.
 • Aby slajdy były czytelne, nie powinno być więcej niż 5-6 linijek teksu na slajdzie.
 • Tekst powinien składać się z haseł

4. Kolorystyka projektu

 • Konsekwentnie stosuj kolory.
 • Kolorystyka i tło mają wspomagać  prezentację, a nie dominować.
 • Kontrast – podstawowa zasada przy dobieraniu kolorów  tekstu i tła
 • Odpowiedni dobór kolorów sprzyja koncentracji widza.

5. Czcionki

 • Muszą być czytelne z bliska i daleka, nie powinny zawierać zbędnych ozdobników.
 • Używamy konsekwentnie 1-2 rodzajów czcionek.
 • Unikamy zbyt częstych zmian kroju czcionek

6. Rozplanowanie slajdu

 • Elementy nie mogą na siebie zachodzić.
 • Slajd powinien mieć schemat
 • Każdy slajd  powinien mieć tytuł

7. Grafika i tekst - stopniowanie

 • Grafika urozmaica slajd, dodaje mu atrakcyjności
 • Ma wspomagać tekst, nie przeszkadzać w jego czytaniu
 • Stosujemy stopniowanie  tzn. wyświetlamy elementy na slajdzie kolejno zaczynając od najważniejszych.
 • Stopniowanie pozwala lepiej zrozumieć treść, wprowadza porządek i chronologię.

Można wstawiać filmiki, należy pamiętać, aby nie były zbyt długie (czas ich „ładowania” będzie za długi)

Ważne

Gdy korzystamy z cudzych materiałów koniecznie należy podać źródło ich pochodzenia.

Prezentacja jest obowiązkowa.


 

Wykonanie prezentacji na 50 pkt.

 


 

1. Prezentacja nie może zawierać żadnych zdjęć z internetu (muszą być wykonane własnoręcznie).

2. Minimalna ilość slajdów - 20 maksymalna - 30.

3. Prezentacja będzie oceniana wg zasad podanych powyżej.  Maksymalna ilość pkt -50.

4. Za złamanie zasad będą odejmowane pkt.

Prezentacja MUSI zawierać:


UWAGA - WSZYSTKIE ANIMACJE MUSZĄ WYSWIETLAĆ SIĘ AUTOMATYCZNIE (w oknie animacji MUSI być zaznaczona opcja z poprzednią lub po poprzedniej).

PRZEJŚCIA SLAJDÓW RÓWNIEŻ MAJĄ BYĆ PO OKREŚLONYM CZASIE (przejście slajdu, automatycznie po ... i podajemy ilość sekund).


 

 

 • animacje (więcej niż jedną) z programu PowerPoint, nie chodzi o animowane rysunki
 • narrację ( co najmniej na jednym slajdzie)
 • przejścia slajdów
 • muzykę (dźwięki)

 


Prezentacja jest obowiązkowa.

_______________________________________________________________

Słowniczek LOGO - PODSTAWOWE PROCEDURY.

_______________________________________________________________

PROGRAM LOGOMOCJA (wer. DEMO) - POBIERZ

 

Program Logo: pokaz  kolarze

_______________________________________________________________

Zadania dla chętnych uczniów - Logo ( 50 pkt - 10 zadań)***

To objaśnienie znajdziecie również  w dzienniku librus (jako wiadomość).

Termin: 30 listopada ( nieprzekraczalny).

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi zadań dodatkowych z Logomocji wyjaśniam, że powyżej znajdziecie 10 zadań dodatkowych. Należy zadanie napisać jako jedną procedurę, tak aby po wpisaniu jej żółw za jednym razem wykonał całą procedurę.

Procedurę  i wykonany przez żółwia rysunek należy przesłać na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zadania dodatkowe są szansą na zdobycie punktów extra (za każde zadanie - 1pkt) lub  poprawy pracy klasowej, (jeżeli uczeń napisze ją słabiej wówczas każde zadanie będzie oceniane na 5 pkt -; 10 zadań * 5= 50 pkt.) W przypadku gdy stwierdzę, że  praca nie została wykonana samodzielnie (np uczeń nie będzie umiał wyjaśnić przy tablicy jak wykonał zadania) otrzyma pkt tak jak za pracę klasową.


Do otwarcia dokumentu niezbędny jest program 7-zip ( do pobrania w artykule niezbędne programy).

_______________________________________________________

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA TEST Z LOGOMOCJI IMAGINE DLA KLAS 6.